,

Programul anual al finanțărilor nerambursabile – an 2024

Comuna Mihai Viteazu face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniile: cultură, tineret, culte si sport – pentru anul 2024 in condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005.

Suma alocată in conformitate cu prevederile HCL nr. 9/05.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei  Mihai Viteazu pe anul 2024 este de 372.000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

Cultura/tineret: 50.000 lei

Culte religioase:172.000 lei

Sport: 150.000 lei

Menu Item

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
$9

Menu Item

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
$9

Menu Item

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
$9

anunțuri asemănătoare

Scroll to Top