Primăria și Consiliul Local Mihai Viteazu

Numele localităților aflate în administrație:
Mihai Viteazu, Cheia, Corneşti
locuitori

contribuabili

gospodării

1
prima atestare documentară

Administrația publică în Comuna Mihai Viteazu se organizează și funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, a descentralizării serviciilor publice, a eligibilității autorităților administrației publice locale, a legalității și a consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale. Autoritățile administrației publice locale au dreptul și capacitatea de a soluționa și gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii.
Autonomia locală este numai administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege.
Consiliul local și primarul ca și autorități ale administrației publice locale au dreptul, în limitele competențelor lor să coopereze și să se asocieze cu alte autorități ale administrației publice din țară sau din străinătate, în condițiile legii.
Conform legii, Comuna Mihai Viteazu este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

Așezarea geografică: Comuna Mihai Viteazu face parte din ţara Tansilvaniei, regiune situată în partea de sud-est a judeţului Cluj, la limita vestică a Câmpiei Transilvaniei, în cea mai mare parte depresiunea Turda-Câmpia Turzii, formată în cursul mijlociu şi inferior al Arieşului. Spre limita de vest şi nord-vest a teritoriului comunei, apare partea periferică a Câmpiei Transilvaniei, reprezentată printr-un versant monoclinal dezvoltat între altitudinea de 335-500 m.
Din punct de vedere teritorial comuna Mihai Viteazu este una dintre cele mai mici din cadrul judeţului Cluj, ea având o suprafaţă de 47,53 km², respectiv 4753 ha, dintre care 1129 ha (Mihai Viteazu 880 ha, Cheia 114 ha, Corneşti 135 ha) fiind intravilan şi 3624 ha extravilan.
Centrul de comună, satul Mihai Viteazu, se află pe drumul naţional 75 Turda-Câmpeni, la 6 km de Turda.
Vecinii sunt: comuna Sănduleşti la Nord, comuna Petreştii de Jos la Vest, comuna Moldoveneşti la Sud-Vest şi Municipiul Turda la Nord-Est.
Comuna este situată la poalele Munţilor Apuseni, de-a lungul Văii Arieşului, în zona de contact a Munţilor Trascăului cu Podişul Transilvaniei.
Cadrul fizico-geografic: Transilvania este considerată de către mulţi specialişti ca ţara tuturor formelor de relief, de la câmpia joasă până la munţii relativ înalţi.
Ea se înfăţişează într-un peisaj natural deosebit de variat, complex şi pitoresc. Faptul că s-au aşezat oameni în această zonă întinsă a Apusenilor este urmarea simbiozei dintre aceştia şi formele de relief, care le-a oferit cadrul şi potenţialul natural unei dezvoltări socio-economice.
Satele Mihai Viteazu şi Corneşti fac parte din categoria localităţilor de câmpie de tip adunat, având densităţi de tip intravilan de 18,23 locuitori/ha la Mihai Viteazu şi de 13,54 locuitori/ha la Corneşti. Satul Cheia este situat pe versantul cu pantă pronunţată, de pe malul stâng al Arieşului, cu aspect ce îl prezintă ca o localitate răsfirată într-o oarecare măsură, un tip de aşezare premontană, având o densitate de 8,8 locuitori/ha.
Având o poziţie geografică deosebită pe cursul mijlociu al Arieşului, la limita dintre zona premontană şi depresiunea cea mai fertilă a judeţului, comunei i se conferă rolul de baraj în faţa emigraţiei din zona montană.

Activități specifice zonei:
În Comuna Mihai Viteazu activitatea principală a populaţiei este agricultura
Rezervele de pietriş şi nisip
La nivelul comunei Mihai Viteazu societăţile economice care au activitate în domeniul zootehnic deţin animale precum ovine şi bovine
Activități economice principale: Pe raza comunei Mihai Viteazu sunt înregistraţi aproximativ 200 de agenţi economici, în diferite domenii precum: comerţ, construcţii, agricultură, servicii, industrie. Cele mai multe firme înregistrate pe teritoriul comunei sunt în domeniul serviciilor şi al comerţului, însă activitatea principală a locuitorilor din Comuna Mihai Vitezu este agricultura.
Activitatea industrială este reprezentată de 8% din totalul firmelor înregistrate în comuna Mihai Viteazu. Rezervele de pietriş şi nisip şi compoziţia solurilor din zona Mihai Viteazu reprezintă un element cheie pentru industria extractivă şi de producţie a materialelor de construcţii. Firmele înregistrate pe teritoriul comunei, care activează în aceste domenii reprezintă aproximativ 47% din totalul firmelor productive. În acest context în localitatea Mihai Viteazu activează două firme care extrag piatră pentru construcţii şi cinci firme care produc materiale de construcţii precum rigips, beton dale, cărămidă, etc. Societăţile care desfăşoară activităţi în industria de prelucrare a cărnii reprezintă de asemenea o pondere însemnată, aproximativ 20% din totalul firmelor productive, restul de 35% fiind reprezentate de firme care au ca şi activităţi: producţia de îmbrăcăminte, producţia de paleţi, etc
Agricultură și zootehnie
În Comuna Mihai Viteazu activitatea principală a populaţiei este agricultura. Aici se desfăşoară activităţi preponderent agricole. Societăţile înregistrate pe raza comunei cu domeniu de activitate agricolă reprezintă 6% din numărul total alagenţilor economici.
Agricultura
La sfârşitul anului 2013, fondul funciar al comunei Mihai Viteazu cuprindea 4753 ha.
Terenuri agricole 2987 ha, din care:
– suprafaţa arabilă: 2107 ha;
– suprafaţa viticolă: 10 ha;
– suprafaţa pomicolă: 5 ha;
– păşuni naturale 698 ha;
– fâneţe naturale 167 ha.
Terenuri neagricole 1766 ha, din care:
– suprafaţă de pădure şi vegetaţie forestieră 647 ha;
– alte tipuri de suprafeţe 1119 ha (terenuri ocupate de ape şi stuf, terenuri ocupate de construcţii, căi ferate şi de comunicaţii)
Pe teritoriul comunei activitatea agricolă este extrem de diversificată, predominând suprafeţele arabile cultivate cu cereale.
Din totalul suprafeţelor agricole utilizate în Comuna Mihai Viteazu, o parte sunt utilizate de societăţi cu activitate agricolă.
Pe lângă aceste societăţi există numeroase persoane fizice, constituite ca şi Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi familiale care desfăşoară activitate economică în domeniul agricol.
Zootehnia
Ramura zootehnică este mai puţin dezvoltată la nivelul comunei Mihai Viteazu, însă nu este de neglijat. La nivelul comunei Mihai Viteazu societăţile economice care au activitate în domeniul zootehnic deţin animale precum ovine şi bovine. De asemenea pe teritoriul comunei activitatea economică în acest domeniu este întregită de microferme, persoanele fizice autorizate care deţin un număr semnificativ de animale ovine, bovine şi caprine. Pe teritoriul comunei activează trei societăţi în industria de prelucrare a cărnii, acestea fiind principalele puncte de desfacere pentru crescătorii de animale.
Sectorul serviciilor
Sectorul serviciilor este reprezentat de 56% din totalul firmelor care activează pe raza Comunei Mihai Viteazu.
Comerţul
Comerţul reprezintă o activitatea economică importantă pe raza Comunei Mihai Viteazu. Firmele cu activitate în acest domeniu reprezentând 25% din totalul firmelor înregistrate pe raza comunei. Firmele care desfăşoară activitate în acest domeniu sunt în principal firme care au activităţi precum: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun sau baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, comerţ al produselor agricole, comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, comerţ cu ridicata a produselor agricole şi ale animalelor vii.
Construcţiile
Din totalul firmelor înregistrate pe teritoriul comunei Mihai Viteazu 4% activează în domeniul construcţiilor. Firmele care desfăşoară activitate în acest domeniu sunt în special firme care au ca domeniu principal de activitate lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, dar sunt prezente şi firme care au ca şi domenii de activitate lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri sau alte lucrări speciale pentru construcţii.

Galerie imagini

Ziua Cepei – 02.10.2021

Festivalul de Folclor de la Turda a ajuns la ediția a III-a.
În anul acesta ansamblurile populare de la Casa de Cultura din Mihai Viteazi s-au întâlnit „În grădina dorului” în zilele de 24 și 25 iulie cu artiști populari, ansambluri folclorice, meșteri populari, tradiții ce însoțeau evenimente importante de viață arhaică, expoziții, filme, în cadrul Festivalului de Folclor.

Inaugurare sediul nou Primăria Comunei Mihai Viteazu ! – 15.05.2021

Să ne amintim de marele Voievod Mihai Viteazul ! – 19.08.2020

  Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, este celebrată în fiecare an, de Ziua Înălțării Domnului. Astfel, anul acesta, Ziua Eroilor a fost sărbătorită în comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj în memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.
  În Comuna Mihai Viteazu județul Cluj, a fost marcată Ziua Eroilor, Primaria si Consiliul Local in colaborare cu Scoala ,,Mihai Vodă”,  organizând un ceremonial religios și depuneri de coroane.
  Ceremonialul a început la ora 11.00 cu un serviciu religios pentru cinstirea eroilor patriei. Au avut loc depuneri de coroane la: Monumentul Eroilor, bustul marelui Voievod-Mihai Viteazul, eroul național-Avram Iancu, eroul sublocotenent aviator Oala Dumitru, de către reprezentanții autorităților locale și Asociației ,,Avram Iancu din Mihai Viteazu”.

Festivalul internațional de folclor – August 2017

Prezentare mâncaruri tradiționale

Ziua României 1 Decembrie 2015

Audiențe Primăria Comunei Mihai Viteazu

Primar: ZENG IOAN – Miercuri 8:00-10:00 | Viceprimar: Olaru Paul Cristian – Marți 8:00-10:00 | Secretar general: Stăvariu Tudor Călin – Joi 8:00-10:00

Scroll to Top