Biroul impozite și taxe locale recomandă contribuabililor pentru evitarea răspândirii și îmbolnăvirii cu virusul COVID-19, utilizarea în relația cu organul fiscal a mijloacelor de comunicare online.

În aceste sens, declarațiile fiscale și cererile adresate Direcției impozite și taxe locale pot fi transmise pe următoarele adrese de e-mail:

Programul de lucru cu publicul se desfășoară de Luni până Joi, în intervalul orar 08.00-15.00, iar Vineri în intervalul orar 08.00-13.00

Pentru plăți online cu cardul vă rugăm accesați serviciul ghișeul.ro !Comisionul pentru aceste plăți este suportat integral de Comuna Mihai Viteazu!

Pentru a putea obține actele administrative fiscale pe mail în format electronic de la Comuna Mihai Viteazu sau pentru a vă înrola pe Ghișeul.ro, vă rugăm să completați cererea de mai jos și să o transmiteți la adresa de mail impozite@primariamihaiviteazu.ro

DITL-10 – Cerere comunicare acte administrative si ghiseul.ro pentru Persoane Fizice.pdf

DITL-10 Cerere comunicare acte administrative si ghiseul.ro pentru Persoane Juridice.pdf

Procedura privind alegerea opțiunii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Compartimentul Impozite și Taxe Locale și înrolarea în Sistemul Național Electronic de Plată disponibil pe www.ghiseul.ro
Având în vedere prevederile Ordinului 3097 / 2016, Ordonanța Guvernului Nr. 38 din 31.03.2020, Hotărârea Guvernului Nr. 1235 din 06.12.2010, Ordinului Nr. 95 din 19.01.2011, Hotărârea Consiliului Local Nr. 74 / 2017 precum și prevederile dispoziției emisă de Primarul Comunei Mihai Viteazu, începând cu data de 01 Ianuarie 2021 se implementează următoarea procedură pentru alegerea opțiunii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Biroul Impozite și Taxe Locale și înrolarea în Sistemul Național Electronic de Plată disponibil pe www.ghiseul.ro

Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică poate trimite respectiv primi documente în formă electronică prin mail de la Compartimentul Impozite și Taxe prin completarea Formularului DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro

Formularul trebuie completat în mod obligatoriu de titular de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia (în cazul persoanelor juridice) și semnat electronic de către acesta cu semnătură electronică calificată. Nu se acceptă cererea dacă este semnată electronic de o altă persoană decât titularul sau reprezentantul legal (împuternicitul acestuia). În cazul în care nu dispuneți de semnătură electronică calificată, formularul se va depune personal semnat în original cu toate copiile anexate și semnate conform cu originalul la registratura Primăriei Mihai Viteazu. Se vor completa obligatoriu toate informațiile din cerere și se vor atașa documentele cerute și lizibile (să se poată citi bine).

Cererea se depune o singură dată urmând ca ulterior cererile și declarațiile depuse de contribuabil să fie semnate cu aceleiași semnătură digitală ca și cererea DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro
Credențialele de conectare la www.ghiseul.ro vor fi trimise prin mail-ul specificat în cerere în maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul în care cererea se trimite pe mail, aceasta se va trimite de la adresa de mail specificată în cerere.
Pentru orice problemă legată de comunicarea online a documentelor și înrolarea în www.ghiseul.ro puteți solicita informații suplimentare pe mail
impozite@primariamihaiviteazu.ro sau la tel.: 0264 329101 / 0264 329100.

(formularele se descarcă obligatoriu pe calculator și se deschid cu Adobe Reader disponibil aici pentru a putea completa, semna și atașa documentele necesare.)

Romanian RO Hungarian HU English EN German DE
Scroll to Top