Biroul impozite și taxe locale recomandă contribuabililor pentru evitarea răspândirii și îmbolnăvirii cu virusul COVID-19, utilizarea în relația cu organul fiscal a mijloacelor de comunicare online.

În aceste sens, declarațiile fiscale și cererile adresate Direcției impozite și taxe locale pot fi transmise pe următoarele adrese de e-mail:

Programul de lucru cu publicul se desfășoară de Luni până Joi, în intervalul orar 08.30-14.00, iar Vineri în intervalul orar 08.30-12.00

Pentru plăți online cu cardul vă rugăm accesați serviciul ghișeul.ro ! Comisionul pentru aceste plăți este suportat integral de Comuna Mihai Viteazu!

Pentru a putea obține actele administrative fiscale pe mail în format electronic de la Comuna Mihai Viteazu sau pentru a vă înrola pe Ghișeul.ro, vă rugăm să completați cererea de mai jos și să o transmiteți la adresa de mail impozite@primariamihaiviteazu.ro

DITL-10 – Cerere comunicare acte administrative si ghiseul.ro pentru Persoane Fizice.pdf

DITL-10 Cerere comunicare acte administrative si ghiseul.ro pentru Persoane Juridice.pdf

Procedura privind alegerea opțiunii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Compartimentul Impozite și Taxe Locale și înrolarea în Sistemul Național Electronic de Plată disponibil pe www.ghiseul.ro
Având în vedere prevederile Ordinului 3097 / 2016, Ordonanța Guvernului Nr. 38 din 31.03.2020, Hotărârea Guvernului Nr. 1235 din 06.12.2010, Ordinului Nr. 95 din 19.01.2011, Hotărârea Consiliului Local Nr. 74 / 2017 precum și prevederile dispoziției emisă de Primarul Comunei Mihai Viteazu, începând cu data de 01 Ianuarie 2021 se implementează următoarea procedură pentru alegerea opțiunii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Biroul Impozite și Taxe Locale și înrolarea în Sistemul Național Electronic de Plată disponibil pe www.ghiseul.ro

Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică poate trimite respectiv primi documente în formă electronică prin mail de la Compartimentul Impozite și Taxe prin completarea Formularului DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro

Formularul trebuie completat în mod obligatoriu de titular de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia (în cazul persoanelor juridice) și semnat electronic de către acesta cu semnătură electronică calificată. Nu se acceptă cererea dacă este semnată electronic de o altă persoană decât titularul sau reprezentantul legal (împuternicitul acestuia). În cazul în care nu dispuneți de semnătură electronică calificată, formularul se va depune personal semnat în original cu toate copiile anexate și semnate conform cu originalul la registratura Primăriei Mihai Viteazu. Se vor completa obligatoriu toate informațiile din cerere și se vor atașa documentele cerute și lizibile (să se poată citi bine).

Cererea se depune o singură dată urmând ca ulterior cererile și declarațiile depuse de contribuabil să fie semnate cu aceleiași semnătură digitală ca și cererea DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro
Credențialele de conectare la www.ghiseul.ro vor fi trimise prin mail-ul specificat în cerere în maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul în care cererea se trimite pe mail, aceasta se va trimite de la adresa de mail specificată în cerere.
Pentru orice problemă legată de comunicarea online a documentelor și înrolarea în www.ghiseul.ro puteți solicita informații suplimentare pe mail
impozite@primariamihaiviteazu.ro sau la tel.: 0264 329101 / 0264 329100.

(formularele se descarcă obligatoriu pe calculator și se deschid cu Adobe Reader disponibil aici pentru a putea completa, semna și atașa documentele necesare.)

NOTĂ: -Toate modelele de formulare tipizate tip ITL, menționate mai jos, defalcate pe categorii de bunuri, se gasesc mai jos la sectiunea ”FORMULARE TIPIZATE”
A. DOCUMENTE NECESARE LUĂRII / SCOATERII DIN EVIDENŢELE FISCALE A BUNURILOR APARŢINÂND – PERSOANELOR FIZICE
Depunerea declaraţiilor şi luarea în evidenţele fiscale se realizează la Biroul Impozite şi Taxe Locale
1. Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport:
-declaraţie de impunere – MODEL ITL 005;
-original+3 exemplare copie după actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare -MODEL ITL 054,factură)care sa fie inregistrate si vizate la primaria undea avut domiciliul vechiul proprietar.In cazul celor dobandite din strainatate documentele vor fi traduse.
-certificat fiscal emis de primaria unde vechiul proprietar a avut domiciliul(pentru auto la care actul de dobandire este factura)
-copie carte de identitate a mijlocului de transport(copie +original pentru conformitate)
-copie fişă înmatriculare + originalul pentru vizare. (daca se solicita)
-copie act de identitate ( buletin, carte de identitate, paşaport),copie+original pentru conformitate
-dosar plic.
Nota:toate actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.
2. Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport de peste 12 tone:
-declaraţie de impunere – MODEL ITL 007;
-original+3 exemplare copie după actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare-MODEL ITL 054, factură) care sa fie inregistrate si vizate la primaria unde a avut domiciliul vechiul proprietar. In cazul celor dobandite din strainatate documentele vor fi traduse.
-certificat fiscal emis de primaria unde vechiul proprietar a avut domiciliul(pentru auto la care actul de dobandire este factura)
-copie carte de identitate a mijlocului de transport(copie +original pentru conformitate)
-copie fişă înmatriculare + originalul pentru vizare. (daca se solicita)
-copie act de identitate ( buletin, carte de identitate, paşaport),copie+original pentru conformitate
-dosar plic.
Nota:toate actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.
3. Acte necesare scoaterii din evidenţele fiscale a unui mijloc de transport:
-declaraţie de impunere – MODEL ITL 016;
-contractul de vanzare-cumparare-MODEL ITL 054/ factura, in original + 4 copii
-copie fişa de înmatriculare + original pentru vizare (daca se solicita)
-copie act de identitate noul proprietar
NOTA: – Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ – teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul
4. Acte necesare pentru înregistrare teren:
-declaraţie de impunere teren – MODEL ITL 003
– actul de dobândire -act autentic( Contract de vanzare- cumparare, Contract donatie, Certificat mostenitor, Hotarare judecatoresasca ramasa definitiva si irevocabila, Titlu de proprietate, etc….)(copie +original pentru conformitate)
– extras de Carte Funciara
– act de identitate ( buletin, carte de identitate, paşaport) (copie +original pentru conformitate)
-dosar plic
5. Acte necesare pentru înregistrare clădiri
– declaraţie de impunere clădire- MODEL ITL 001;
– actul de dobândire -act autentic ( Contract de vanzare- cumparare, Contract donatie, Certificat mostenitor ,Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, Autorizatie constructie, Pv receptie ,Autorizatie luare in folosinta, etc….)(copie +original pentru conformitate);
– extras de Carte Funciara
– schiţa casei şi anexelor cu suprafeţele construite pe fiecare nivel;
– act de identitate ( buletin, carte de identitate, paşaport) (copie +original pentru conformitate);
– dosar plic.
NOTA:- Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor si terenurilor, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ – teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul
-se depune copia dupa actul de înstrăinare,

NOTA: -Toate modelele de formulare tipizate tip ITL, mentionate mai jos, defalcate pe categorii de bunuri , se gasesc la sectiunea ”FORMULARE TIPIZATE”
B. DOCUMENTE NECESARE LUĂRII / SCOATERII DIN EVIDENŢELE FISCALE A BUNURILOR APARŢINÂND – PERSOANELOR JURIDICE
Depunerea declaraţiilor şi luarea în evidenţele fiscale se realizează la Biroul Impozite şi Taxe Locale .
1.Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport:
-declaraţie de impunere – MODEL ITL 005;
-original+3 exemplare copie după actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare,factură)care sa fie inregistrate si vizate la primaria unde a avut domiciliul vechiul proprietar. In cazul celor dobandite din strainatate documentele vor fi traduse.
-certificat fiscal emis de primaria unde vechiul proprietar a avut domiciliul(pentru auto la care actul de dobandire este factura)
-copie carte de identitate a mijlocului de transport (copie +original pentru conformitate)
-copie fişă înmatriculare + originalul pentru vizare. (daca se solicita)
-copie acte societate (CUI, statut)
-dosar plic.
2.Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport de peste 12 tone:
-declaraţie de impunere – MODEL ITL 007;
-original+3 exemplare copie după actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare,factură)care sa fie inregistrate si vizate la primaria unde a avut domiciliul vechiul proprietar.In cazul celor dobandite din strainatate documentele vor fi traduse.
-certificat fiscal emis de primaria unde vechiul proprietar a avt domiciliul (pentru auto la care actul de dobandire este factura)
-copie carte de identitate a mijlocului de transport(copie +original pentru conformitate)
-copie fişă înmatriculare + originalul pentru vizare. (daca se solicita)
-dovada tipului de suspensie eliberată de RAR;
– copie acte societate (CUI, statut)
-dosar plic;
3. Acte necesare scoaterii din evidenţele fiscale a unui mijloc de transport:
-declaraţie de impunere – MODEL ITL 016;
-contractul de vanzare-cumparare sau factura in original +4 copii
-copie fişa de înmatriculare + original pentru vizare (daca se solicita)
-copie c.i sau c.u.i. noul proprietar
NOTA: – Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ – teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul
4. Acte necesare pentru înregistrare teren:
-declaraţie de impunere teren – MODEL ITL 004
– actul de dobândire -act autentic( Contract de vanzare- cumparare, Contract donatie, Certificat mostenitor, Hotarare judecatoresasca ramasa definitiva si irevocabila, Titlu de proprietate, etc….)(copie +original pentru conformitate)
– extras de Carte Funciara
– copie acte societate (CUI, statut) (copie +original pentru conformitate)
-dosar plic
5. Acte necesare pentru înregistrare clădiri
– declaraţie de impunere clădire- MODEL ITL 002;
– actul de dobândire -act autentic (Contract de vanzare- cumparare, Contract donatie, Certificat mostenitor, Hotarare judecatoresasca ramasa definitiva si irevocabila, Autorizatie constructie, Pv receptie ,Autorizatie luare in folosinta, etc….)(copie +original pentru conformitate);
– extras de Carte Funciara
– balanta de verificare din luna in care a fost dobandita cladirea
– fisa mijlocului fix cu valoarea cladirii
– raport evaluare evaluator autorizat Anevar- la nevoie
– copie acte societate (CUI, statut) (copie +original pentru conformitate);
– dosar plic.

NOTA:- Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor si terenurilor, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ – teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul
-se depune copia dupa actul de înstrăinare,

Apasă AICI pentru a citi Codul Fiscal și Normele aplicabile pe site-ul ANAF

Deschide mai jos HCL pentru stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul în curs sau ani anteriori:

COMUNA MIHAI VITEAZU,
Adresa: Com Mihai Viteazu, Sat Mihai Viteazu, str. Transilvaniei nr 147, Jud. Cluj
Cod Fiscal: 4378832
Trezoreria Operativă Municipiul Turda
DENUMIRECOD IBAN
Taxa firma PF( 101)RO86TREZ21921330250XXXXX
Taxa salubritate PF(110)RO73TREZ21921360206XXXXX
Impozit cladiri PF (20)RO96TREZ2192107020101XXX
Taxa auto PF (30)RO18TREZ2192116020201XXX
Impozit extravilan PF (300)RO40TREZ2192107020203XXX
Taxa auto >12 t PF (31)RO18TREZ2192116020201XXX
Amenzi buget local PF (310)RO17TREZ21921A350102XXXX
Amenzi buget local PF ( 310 FD)RO17TREZ21921A350102XXXX
Tx vehicule lente  (32)RO18TREZ2192116020201XXX
Tx judiciara timbru (510)RO48TREZ21921070203XXXXX
Impozit teren PF (80)RO43TREZ2192107020201XXX
Impozit int agr PF ( 81)RO43TREZ2192107020201XXX
Redeventa  concesionari, inchirieriRO88TREZ21921A300530XXXX
Redevente miniereRO73TREZ21921A300501XXXX
COMUNA MIHAI VITEAZU,
Adresa: Com Mihai Viteazu, Sat Mihai Viteazu, str. Transilvaniei nr 147, Jud. Cluj
Cod Fiscal: 4378832
Trezoreria Operativă Municipiul Turda
DENUMIRECOD IBAN
Taxa firma PJ (201)RO86TREZ21921330250XXXXX
Taxa teren PJ (260)RO90TREZ2192107020202XXX
Impozit cladiri PJ (270)RO46TREZ2192107020102XXX
Impozit teren PJ (280)RO90TREZ2192107020202XXX
Taxa auto PJ (290)RO65TREZ2192116020202XXX
Taxa camioane PJ (291)RO65TREZ2192116020202XXX
Impozit extravilan PJ (300)RO40TREZ2192107020203XXX
Amenzi buget local PJ (310)RO17TREZ21921A350102XXXX
Amenzi buget local PJ ( 310 FD)RO17TREZ21921A350102XXXX
Tx judiciara timbru PJ (510)RO48TREZ21921070203XXXXX
Redeventa  concesionari , inchirieri PJRO88TREZ21921A300530XXXX
Redevente miniereRO73TREZ21921A300501XXXX

formularele sunt în format PDF și se pot vizualiza cu Adobe Reader disponibil aici 

Programul de lucru cu publicul se desfășoară de Luni până Joi, în intervalul orar 08.30-14.00, iar Vineri în intervalul orar 08.30-12.00

Pentru orice problemă puteți solicita informații suplimentare prin trimiterea unui mail la impozite@primariamihaiviteazu.ro sau ne poți suna la tel.: 0264 329101 / 0264 329100.

formularele publicate în această secțiune sunt în format PDF și se pot vizualiza cu Adobe Reader disponibil aici 

Scroll to Top