Program anual al finanțărilor nerambursabile


UAT Comuna Mihai Viteazu face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități non-profit pentru domeniile: cultură/sport/culte – pentru anul 2020 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în suma de 350.000 lei.


Cultură

Lei 50.000

Sport

Lei 140.000

Culte

Lei 160.000

program anual finantare nerambursabila an 2020

anunțuri asemănătoare

Scroll to Top