Anunț public nr. 2 – Actualizare Plan Urbanistic General în format GIS, Comuna Mihai Viteazu, Județul Cluj

Te invităm să transmiți opiniile și propunerile tale apasând AICI

ANUNȚ PUBLIC nr. 2

Primăria Comunei Mihai Viteazu

Data anunțului: 27.11.2023

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

ÎN FORMAT GIS

COMUNA MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General informat GIS pentru proiectul – Actualizare Plan Urbanistic General în format GIS, Comuna Mihai Viteazu, jud. CLUJ”.

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

Inițiator: Primăria Comunei Mihai Viteazu.

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OPINII ȘI PROPUNERI, în cadrul acestei etape, în perioada 27.11 – 12.12.2023, 15 de zile calendaristice, ACCESÂND ACEST LINK, sau să transmită la adresele menționate mai jos.

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

  • PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI VITEAZU
  • Compartiment Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului și Registru agricol
  • Adresa: str. Transilvaniei nr. 147, 407405, Mihai Viteazu, Județul Cluj, tel / fax : (+40) 264 32 91 01

e-mail: primaria@primariamihaiviteazu.ro

Opiniile și propunerile populației sunt necesare  în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a studiilor de fundamentare și a documentației de urbanism P.U.G.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

  • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
  • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
  • Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism PUG, conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;
  • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism PUG conform Legii 544/2001.
PRIMAR, Ioan ZengResponsabil urbanism, Magelan Chirițescu

anunțuri asemănătoare

Scroll to Top