, ,

Acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

perioada de depunere a cererilor este 27.08.2020 – 10.09.2020, mai jos poate fi descărcată cererea pentru completare sau poate fi obținută la sediul instituției.

Condiții de acordare:

– venit net luna iulie 2020 de 284 lei/membru de familie pentru preșcolari

– venit net luna iulie 2020 de 1115 lei/membru de familie pentru clasele 0-8

Acte necesare

– cerere, obținută de la sediul Primariei sau din această informare, prin apăsarea butonului „Descarcă” de mai jos

– copii acte de identitate ale tuturor membrilor familiei

– acte doveditoare privind toate veniturile nete realizate de membrii familiei in luna iulie 2020 (adeverințe salarii, cupoane pensii, șomaj, adeverințe finanțe, cupoane alocație de stat, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social, extrase de cont, decizii de stabilire a unor drepturi pentru luna iulie 2020 daca este cazul) – precizăm că pentru preșcolari nu se iau in considerare veniturile obținute din  alocații de stat, alocația de susținere a familiei, ajutorul social, burse

anunțuri asemănătoare

Scroll to Top