Comunicat de presă – Reabilitarea căminului cultural din localitatea Cornești

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

COMUNA MIHAI VITEAZU, cu sediul în localitatea Mihai Viteazu nr. 1014, judeţul Cluj, cod poştal 407405, a derulat începând cu data de 01.11.2016, proiectul „Reabilitarea căminului cultural din localitatea Cornești”, finanţat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, submăsura 7.6. „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” a PNDR 2014 – 2020, în baza contractului de finanţare nr. C0760CN00031561300094 încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.170.548,80 lei (258.742 euro), din care finanţarea publică prin PNDR este de 846.580,64 lei (187.131 euro). Proiectul s-a implementat în comuna Mihai Viteazu pe o durată de 33 luni.
Obiectivul proiectului constă în reabilitarea căminului cultural din localitatea Cornești, în scopul păstrării specificului local al comunei Mihai Viteazu. Clădirea căminului cultural este emblematică pentru comunitate, fiind locul de desfășurare a celor mai importante evenimente sociale și culturale din localitate.
Proiectul a presupus realizarea unor lucrări de intervenții, în sensul reabilitării obiectivului, cât și dotarea obiectivului de investiții cu bunuri precum instrumente muzicale, mobilier, aparatură de sonorizare.

Comunicat-de-presa-Reabilitare-Camin-cultural-Cornesti

anunțuri asemănătoare

Scroll to Top