Incidență de cazuri COVID-19 mai mare de 4/1000 de locuitori (6,99/1000 locuitori la 14.04.2021), la nivelul Comunei Mihai Viteazu

Următoarele măsuri se dispun începand cu 14.04.2021:

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, în intervalul orar 20:00-05:00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, în intervalul orar 5:00-18:00.

Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

Măsurile sunt aplicabile până la data la care incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori.

anunțuri asemănătoare

Scroll to Top